Koolitused „Ühtsed alused kodanikuühenduste rahastamiseks“

 

 Ühtsed alused

Projekt on lõppenud

Regionaalministri valitsemisala tellimusel viis SA Poliitikauuringute Keskus Praxis üle Eesti läbi 15 koolitust "Ühtsed alused kodanikuühenduste rahastamiseks". 

Koolitusele olioodatud kodanikuühenduste rahastamise eest vastutavad ametnikud, sh linnapead, vallavanemad ja ühendustele raha eraldamisega seotud ametnikud.

Koolitusprojekti eesmärk

Avaliku sektori asutused ja kodanikuühendused teevad tihedat koostööd. Seetõttu pärineb suur osa ühenduste sissetulekutest avalikust sektorist, kuid põhimõtted ja viisid ühenduste ja nende tegevuse toetamiseks on erinevad. Paljudel omavalitsustel pole rahastamiseks selgeid eesmärke ega reegleid. Sellele probleemile on tähelepanu juhtinud ka riigikontroll.

Nüüd on kodanikuühenduste rahastamise põhimõtted ja viisid kirjeldatud regionaalministri valitsemisala tellimusel Praxise koostatud juhendmaterjalis, millesse on koondatud ka soovitused ja parimad praktikad. Juhendi sündi on panustanud paljud valdkonna asjatundjad ja kolmas sektor ise. Juhendi rakendamiseks viiakse läbi koolitused,  millega luuakse soodne pinnas avaliku raha läbipaistvaks, eesmärgipäraseks ja tulemuslikuks eraldamiseks vabaühendustele.

Koolitusel keskendutakse küsimustele

  • Koolitus annab vastuse järgmistele küsimustele:
  • Kuidas hinnata rahastamise tulemuslikkust?
  • Kuidas tagada avaliku raha kasutamise läbipaistvus?
  • Kas ja kuidas siduda toetuse andmine strateegiliste eesmärkidega?
  • Millal anda ühendusele tegevus- ja millal projektitoetust?
  • Koolitustel käsitletakse parimaid näiteid, jagatakse soovitusi ning pakutakse lahendusi.

Koolituse tulemusel saavad osalejad hinnata, kas ühenduste rahastamisel kasutatakse sobivaid rahastamisliike (tegevustoetus või projektitoetus), kas kehtestatud rahastamise kord vastab juhendis kirjeldatud põhimõtetele ning minimaalsetele nõuetele ja tingimustele. Seega saab koolituse tulemusena näiteks muuta ühendustele toetuste eraldamise korda nii, et sellest oleks maksimaalselt kasu nii rahastajale kui vabaühendusele.

Koolitused toimuvad inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine“ programmi „Kodanikeühenduste riikliku rahastamise korrastamine“ raames.

Nõustamine: kuidas rakendada kodanikuühenduste riikliku rahastamise juhendit? Loe lisaks

Juhendmaterjali leiate https://www.siseministeerium.ee/kodanikuuhenduste-rahastamise-juhendmaterjalid/

Kellele on koolitus mõeldud

  • Kodanikuühenduste rahastamise eest vastutavad ametnikud kohalikest omavalitsustest sh linnapead, vallavanemad, maavanemad ja ühendustele raha eraldamisega seotud ametnikud sõltuvalt omavalitsusest (kultuurispetsialist, arendusspetsialist vm). Ka on koolitus mõeldud volikogu liikmetele.
  • Ministeeriumidest kodanikuühenduste riigieelarvelise  rahastamise erinevate etappide (planeerimine, teavitus, elluviimine, järelevalve) eest vastutavad ametnikud poliitikakujunduse-, rahanduse-,  õigus ja/või avalike suhete osakondadest.
  • Kodanikuühendused (kodanikühenduste juhatuse liikmed, projektijuhid jne)

Koolitajad

Maiu Uus, Kristina Mänd ja Saima Mänd (SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)
Lektoritel on praktiline kogemus ühenduste praeguste rahastamistingimustega nii fondides, ministeeriumides kui kohalikes omavalitsustes.

Registreerimine

Vali sihtgrupile vastav koolitus ning sobiv toimumise koht.

  Toimumise aeg  Linn Sihtgrupp Toimumise aadress Registreerimise link
  8.11.2012
kell 10:00-17:00
TALLINN ametnikud ministeeriumidest/kodanikuühenduste juhid Hotell Park Inn by Radisson Central Tallinn, aadressil Narva mnt 7 C TOIMUNUD
  9.11.2012
kell 10:00-17:00
TALLINN ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid Hotell Park Inn by Radisson Central Tallinn, aadressil Narva mnt 7 C TOIMUNUD
  15.11.2012
kell 10:00-17:00
VILJANDI ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid Peetrimõisa Villa Spa Hotell, aadressil Pirni tänav 4 TOIMUNUD
  16.11.2012
kell 10:00-17:00
TARTU ametnikud ministeeriumidest/ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid Hotell Tartu konverentsikeskus V korrus, aadressil Soola 3 TOIMUNUD
  22.11.2012
kell 10:00-17:00
PÄRNU ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, aadressil Ringi 35 TOIMUNUD
  29.11.2012
kell 10:00-17:00
TARTU ametnikud ministeeriumidest/ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid Hotell Tartu konverentsikeskus V korrus, aadressil Soola 3

TOIMUNUD

   30.11.2012
kell 10:00-17:00
VÕRU ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid Võru kultuurimaja Kannel, aadressil Liiva 13

TOIMUNUD

  NB! Kuupäeva muudatus, uus aeg
06.12.2012
kell 10:00-17:00
HAAPSALU ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid Haapsalu Kultuurikeskus, aadressil Posti 3

TOIMUNUD

  7.12.2012
kell 10:00-17:00
JÕHVI ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid Jõhvi Kontserdimaja, aadressil Pargi tn. 40 TOIMUNUD
  14.12.2012
kell 10:00-17:00
RAKVERE ametnikud KOV-idest Wesenberghi Hotell, aadressil Tallinna mnt 25 TOIMUNUD
  11.01.2013
kell 10:00-17:00
TALLINN ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid Hotell Park Inn by Radisson Central Tallinn, aadressil Narva mnt 7 C

TOIMUNUD

  18.01.2012
kell 10:00-17:00
PÄRNU ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, aadressil Ringi 35

TOIMUNUD

  25.01.2013
kell 10:00-17:00
TALLINN ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid ASUKOHA MUUDATUS!
UUS! Hotell Viru Konverentsikeskus, aadressil Viru väljak 4

TOIMUNUD

  31.01.2013
kell 10:00-17:00
TARTU ametnikud ministeeriumidest/ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid ASUKOHA MUUDATUS!
UUS!
Dorpat Konverentsikeskus, aadressil Soola 6

TOIMUNUD

  01.02.2013
kell 10:00-17:00
TALLINN ametnikud ministeeriumidest/ametnikud KOV-idest/kodanikuühenduste juhid Hotell Park Inn by Radisson Central Tallinn, aadressil Narva mnt 7 C

TOIMUNUD

Kuna kohtade arv on piiratud, on korraldajal õigus koolituse eesmärgist lähtuvalt teha muudatusi koolitusgrupi komplekteerimisel või sihtgruppi mittekuuluvate inimeste registreeringud tühistada. Kõikidest muudatustest antakse teada e-posti teel.  

Koolituse päevakava

 
   9:30- 10:00

 Kogunemine ja registreerimine

 

10:00-11:15

I osa: sissejuhatus: Miks on riigieelarvelise rahastamise korrastamine vajalik? Millised on rahastamisliigid ja nendevahelised erisused (tegevustoetus, projektitoetus ja teenuste delegeerimine)

 

11:15-11:30 

kohvipaus 

 

11:30-12:00 

II osa: Rahastamise põhimõtted: läbipaistvus, võrdne ligipääs, eesmärgipärasus ja tulemuslikkus, avalikes huvides 

 

12:00-13.00 

III osa: Praktiline ülesanne rühmades: mis rahastamisliigid sobivad milliste eesmärkidega 

 

13:00-13:45 

lõuna 

 

13:45-15:15 

tagasiside rühmatööst. IV osa: Ülevaade rahastamisliikide protsessidest: projektitoetuste andmine ning põhjalikumalt tegevustoetuse protsessist, sh strateegiliste partnerite rollidest ja nende valikust 

 

15:15-15:45 

paus koos mõtlemisülesandega: näited ühenduste tegevustest ning valik, mis toetus mis juhul on õigustatud

 

15:45-16:45 

V osa: rahastamise protsessi ja tulemuslikkuse hindamine 

 

16.45-17:00 

koolituspäeva kokkuvõte 

 Koolituspäev sisaldab toitlusamist

Kontaktid:

Lisainfot koolituste kohta saab:

 

 Triinu Raigna

BCS Koolitus AS - koolitustesarja korralduslik projektijuht
e-post: triinu.raigna@bcs.ee
Telefon: 699 81 55

 

 Hille Hinsberg

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis - koolituste sisuline projektijuht
e-post: hille.hinsberg@praxis.ee

 

Aveli Ainsalu

Siseministeerium - koolituste tellija
Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond
e-post: aveli.ainsalu@siseministeerium.ee