Ärianalüüs, andmelaondus ja suurandmed (Business Intelligence, Data Warehouse ja Big Data)

IT spetsialistile

Koolituse eesmärgiks on tutuvustada ärianalüüsi, andmelaonduse ja suurandmete projektide olemust ja nende erinevusi võrreldes operatiiv-infosüsteemide arendusprojektidega. Kui organisatsioon vajab värskeid ideid, kuidas edasi liikuda, siis võib abi olla juhtimisinfosüsteemist, mis aitab teha kokkuvõtteid - kuidas seni on liigutud ning aidata üles leida edutegurid, mis silmale varjatuks jäävad. Kuid koolitus sobib ka olukorras kui on organisatsioonis jõutud selgusele, et vajalik on juhtimisotsuste tegemiseks toetavat andmepõhist ja faktidele tuginevat infosüsteemi.

Eelteadmised: üldised teadmised IT projektidest

Koolituse läbinu:

  • mõistab erinevusi ärianalüüsi ja suurandmete projektide ja operatiivinfosüsteemide projektide vahel
  • oskab planeerida ja juhtida ärianalüüsi, andmelaonduse ja/või suurandmete projekti
  • oskab valida sobiv tehnoloogiline platvormi ärianalüüsi ja/või suurandmete lahenduse jaoks
  • teab erinevaid ärianalüüsi ja suurandmete analüüsi meetodeid

Investeering: 320,00 € + km
Lektor: Ain Rääbis, OÜ Resta, Ärianalüüsi lahenduste arhitekt
Päevade arv: 1
Tundide arv: 6 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Arendusjuhid, IT juhid, IT projektijuhid, ärianalüüsi spetsialistid

Programm:
  • Üldised mõisted (ärianalüüs, andmeladu, analüütikalahendused)
  • Analüütikalahendused (eesmärk, lahenduste tüübid, aruandluse klassifikatsioon, andmed, andmekvaliteet, andmekaeve, Big Data)
  • Andmeladu (eesmärk, komponendid, tehnilised lahendused)
  • Andmelao/BI projekt (metoodikad, meeskond, riskid ja nende maandamine)

Küsi lisa
Sulge